• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Основні напрями діяльності школи

2017/2018 навчальный рік

Методична тема: Використання сучасних педагогічних технологій у сучасному освітньому просторі школи.

Мета навчально-методичної діяльності:

- робота педколективу над пошуком та застосуванням засобів і методів навчання, які сприяють розвитку пізнавальних здібностей учнів та активізації творчої діяльності вчителів; робота педколективу над впровадженням інтерактивних технологій в навчально-виховний процес, підвищення рівня науково-методичної підготовки вчителів з метою вдосконалення освітнього процесу в школі для ефективного підвищення якості освіти.

Пріоритетні напрямки роботи школи:

· упровадження інноваційних і традиційних форм та методів роботи з метою підвищення ефективності навчання та виховання учнів, поглиблювати між предметні зв’язки на засадах взаємодії та взаємодоповнення базових дисциплін;

· формування алгоритмів самоорганізації й самореалізації особистості учня, розвитку його пізнавальної активності й творчого потенціалу; самоосвіти вчителя;

· спрямувати діяльність на допомогу учню, виробити позитивне ставлення до оточуючого середовища та та виховання прагнення бути самодостатньою особистістю;

· суворе дотримання вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти;

· постійне залучення фахівців та спільно з ними проводити з учнями 1 – 10 класів, їх батьками роз’яснювальну, просвітницьку роботу, заходи з профілактики захворювань та дитячого травматизму в освітньому процесі та в побуті, бесіди про дотримання правил безпеки при поводженні неповнолітніх з вибухонебезпечними предметними засобами, тематичні заняття з питань профілактики отруєнь грибами, деякими рослинами тощо;

· посилення профілактичної роботи щодо попередження дитячого травматизму.

· посилення роботи з батьками щодо обов’язкового медичного огляду лікарями – фахівцями.

Тема виховної роботи :

“Формування і виховання учнів, їх особистості на основі вивчення традицій історії міста,школи, сім’ї».

Основні завдання виховної роботи:

· формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

· виховання духовної та творчої культури особистості;

· виховання поваги до Конституції, законодавства України,державної символіки;

· формування високої мовної культури;

· утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;

· виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

· формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

· забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;

· формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою,

· посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики у поведінці учнів;

· створення умов для соціального захисту дітей, особливодітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

· зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям;

· організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування.

· забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;

· підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу;

· забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами,дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль;

· посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом;

· розвиток учнівського самоврядування з закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого і молодіжного руху;

· оптимізація змісту і форм виховного процесу;

· збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості;

· попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість;

· формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

Кiлькiсть переглядiв: 903